Groeimonitor voor Transport & Logistiek

Groeimonitor voor Transport & Logistiek

Logistieke dienstverlening fungeert als groeimotor van de sector. Het volume groeit dit jaar naar verwachting licht (ca. 1 procent). Belangrijker is echter dat logistieke dienstverlening een hogere toegevoegde waarde creëert, doordat bedrijven hier meer expertise in kwijt kunnen. Bovendien had logistieke dienstverlening de afgelopen jaren duidelijk minder last van stijgende brandstofkosten. Met de verwachte verbetering van de export zal dit segment in 2014 weer naar een hoger groeitempo kunnen schakelen, aldus ING bank.

Lees onderstaand het volledige artikel ‘ING: uitdagend jaar sector transport en logistiek’ van logistiek.nl.

Het totale volume stabiliseert zich in 2013 per saldo bij een licht stijgende omzet (2 procent), maar de financiële positie blijft kwetsbaar. Overtuigende marktverbetering volgt naar verwachting pas tegen het einde van het jaar.

Dat stelt ING vast in haar kwartaalbericht Transport & Logistiek.

De bank spreekt over een “uitdagend jaar”voor de transport- en logistieke sector. Door eenzijdige focus op efficiëntie en de moeilijke marktomstandigheden is de druk op de vervoersprijs groot, aldus de bank. Om meer te kunnen profiteren van internationale groei en de rentabiliteit te verbeteren is meer aandacht voor creatieve en innovatieve logistieke oplossingen nodig. Machiel Bode, sectormanager transport en logistiek: “In een kostengestuurde branche als transport en logistiek is efficiëntie cruciaal. Toch is het voor verbetering van de winstgevendheid belangrijk dat er ook aan vernieuwing van de dienstverlening wordt gewerkt. Multimodaal vervoer, het overnemen van E-fulfillment en logistieke diensten met dynamische planning zijn hier voorbeelden van.” Ook investeringen in ict wordt als belangrijk punt genoemd.

Wegtransport

Door dalende vraag in de detailhandel en de bouw zal het vrachtvolume in het wegtransport ook in 2013 naar verwachting nog licht teruglopen (-0,5%). Het afkalvende internationale marktaandeel speelt hier ook in mee. Hoewel de concentratie – los van de eigen rijders- langzaam toeneemt, blijft de onderlinge concurrentiedruk groot. Met onder andere een CAO-loonsverhoging van 2% wordt ook dit jaar financieel uitdagend. Nederlandse wegtransporteurs moeten het in de toekomst meer hebben van hoogwaardige logistiek. Voor internationaal opererende bedrijven kan dit inhouden dat ze het vervoer deels uitbesteden, maar de regie wel zelf houden. Positief is de afnemende filedruk.
Dit maakt betrouwbaardere en efficiëntere planning mogelijk. Een doorbraak in de venstertijdenproblematiek zou hier nog een schep bovenop kunnen doen, is het oordeel van ING.

Logistieke dienstverlening  groeit

Logistieke dienstverlening fungeert als groeimotor van de sector. Het volume groeit dit jaar naar verwachting licht (ca. 1 procent). Belangrijker is echter dat logistieke dienstverlening een hogere toegevoegde waarde creëert, doordat bedrijven hier meer expertise in kwijt kunnen. Bovendien had logistieke dienstverlening de afgelopen jaren duidelijk minder last van stijgende brandstofkosten. Met de verwachte verbetering van de export zal dit segment in 2014 weer naar een hoger groeitempo kunnen schakelen, aldus de bank.

Vracht

Hoewel Schiphol op passagiersgebied een recordjaar achter de rug heeft (51 miljoen passagiers, +3%) blijft het vrachtvervoer kwakkelen (-3I procent). In 2013 voorziet ING nog een licht krimp om in 2014 weer groei te laten zien.

Binnen- en zeevaart

De binnenvaart torst nog altijd grote overcapaciteit met zich mee, die een redelijk prijsevenwicht tegenhoudt. In 2012 is de omzet van de binnenvaart gemiddeld met ca. 6% gedaald. Tegen de perceptie in blijft het vrachtvolume op peil, waarbij het vervoer van liquide bulk en containers zich positief ontwikkelt. De binnenvaart moet het hebben van de lange termijn. Gunstig is dat steeds meer verladers aankondigen lading naar het water te verschuiven.
Het afgelopen jaar is de Nederlandse zee- en kustvaart voor het eerst sinds de start van de economische crisis opgeveerd uit een diep tarievendal. De omzet steeg met naar verwachting 9 procent, maar blijft daarmee nog wel 20% onder het niveau-2008. De zeevaart lift mee op de overslaggroei in de zeehavens.

Bovenstaand artikel ‘ING: uitdagend jaar sector transport en logistiek’ d.d. 6 februari 2013, komt van de website www.logistiek.nl.

Geplaatst door:
Daphne Tollenaar

Marketing & Communication