Logistieke dienstverlener lichtpunt binnen transportsector

Logistieke dienstverlener lichtpunt binnen transportsector

De transportomzetcijfers van het CBS die op 28 februari zijn uitgekomen laten een divers beeld zien. Zo is de omzet van de binnenvaart gedaald, terwijl de overslagbedrijven en de zee- en kustvaart ten opzichte van 2011 een duidelijke groei hebben laten zien.

Wegtransporteurs somber

Het wegvervoer laat over 2012 nog wel een groei in de omzet zien (0,9%). Deze groei ligt echter een stuk lager dan in 2011, toen de omzet nog met 4,3% steeg. Het conjunctuurbericht van TLN schetst een soortgelijk beeld. De ondernemers zijn over 2012 een stuk minder tevreden dan over 2011. TLN meldt zelfs een omzetdaling voor 2012. Verder geeft het bericht van TLN aan dat 2012 een teleurstellend jaar is geweest voor wegvervoerders. Zowel met betrekking tot de omzet, als tot de bedrijvigheid en de winst.

Logistieke Dienstverlener is lichtpunt

Lichtpunten zijn er echter ook te vinden in de transportsector. Zo laat de zee- en kustvaart hogere groeicijfers zien en doen de logistieke dienstverleners het ook nog relatief goed. Na een stijging van de omzet met 5,4% in 2011, is in 2012 de omzet nog met 3,3% gestegen. De overslagbedrijven bevinden zich ook al weer een poos boven het niveau van voor de crisis. De financiële weerbaarheid van logistieke dienstverleners ligt ook hoger dan bij de transporteurs, gezien de geringe stijging in het aantal faillissementen in deze branche. Er zijn in 2012 76 bedrijven failliet gegaan. Hoewel dat er 12% meer zij dan in 2011, is die stijging relatief laag. Dit komt onder andere door de flexibiliteit en de hogere toegevoegde waarde die dergelijke bedrijven kunnen leveren.

Niet een beter beeld voor 2013

Voor 2013 geldt dat de binnenlandse economie nog steeds in het slop zit. Na een daling van de bouwproductie van bijna 9% in 2012, verwacht ABN AMRO dit jaar, een weliswaar kleinere maar nog steeds behoorlijke daling, van 5%. Grootste oorzaak is de vastgelopen woningmarkt. Ook de consumentenbestedingen blijven achter, met lagere detailhandelsverkopen en goederenstromen tot gevolg. ABN AMRO verwacht voor 2013 een daling van 2% voor de detailhandel volumes. De verwachtingen voor de industriële productie zijn positiever. Voor deze sector verwacht ABN AMRO een groei van 1% in 2013, met als koploper de machine-industrie (3%).

Klik hier voor het volledige artikel van ABN Amro >>

Geplaatst door:
Daphne Tollenaar

Marketing & Communication