Condities / voorwaarden instellen

condities instellen wms

Condities / voorwaarden instellen

In 3PL Dynamics en Nekovri Dynamics kan gewerkt worden met condities (voorwaarden). Die condities kunnen controlerend zijn, of sturend.

Condities kunnen worden vastgelegd op verschillende niveaus, te weten klanten, artikelen en adressen.

Klanten

Vaak hebben klanten van logistiek dienstverleners specifieke wensen / eisen ten aanzien van de opslag én de verzending van hun goederen.
Met condities kunt u in 3PL Dynamics en Nekovri Dynamics per klant vastleggen hoe artikelen moeten worden opgeslagen en vervoerd. Maar ook hoe hoe artikelen gestapeld moeten worden, of er tussenpallets gebruikt moeten worden, wat de maximale hoogte is van pallets, welke artikelen per drager gecombineerd mogen/moeten worden, of hoe het label eruit moet zien.
Deze condities kunnen dus per klant anders zijn. Deze informatie kan ook inzichtelijk gemaakt worden voor de warehousemedewerker tijdens het orderpicken

Artikelen

Per artikel kunt u in 3PL Dynamics en Nekovri Dynamics vastleggen wat de voorwaarden zijn voor warehousing en/of transport, zoals bijvoorbeeld de (maximale) hoeveelheid dozen per pallet, de maximale pallethoogte, de opslagtemperatuur etc. Die condities kunnen dus voor verschillende artikelen van één klant, anders zijn.

Adressen

Ook op het niveau van het afleveradres kunt u in 3PL Dynamics / Nekovri Dynamics condities / voorwaarden instellen, bijvoorbeeld de hoogte van de drager, het type drager, etc. De warehousemedewerker ziet deze voorwaarden tijdens het orderpicken.

Een combinatie van het bovenstaande

Condities kunnen ook gecombineerd worden, zoals bijvoorbeeld de pallethoogte van bepaalde artikelen, voor een bepaald afleveradres van een klant.
Met een prioriteit kan tenslotte worden aangegeven welke conditie, op welk nievau, het zwaarste weegt.

Geplaatst door:
Daphne Tollenaar

Marketing & Communication