Instellen en gebruiken van periodieke sjabloon om accruals te reserveren (transitoria-instellingen)

Using & set Periodic Template to reserve accruals

Instellen en gebruiken van periodieke sjabloon om accruals te reserveren (transitoria-instellingen)

Standaard biedt Microsoft Dynamics  de mogelijkheid om accruals te reserveren via een template. Boltrics gaat nog een stap verder met deze periodieke template settings:

persj1

Zo kunt u zelf via de template het periodiek interval en de opbouw van de grootboekrekening instellen.

persj2

Gebruikt u een template als een standaard template in warehouse settings? Dan kunt u deze het beste instellen als “opslagkosten”. Vul daarbij het standaard uitstelnummer van de perioden in.

Tip: Gebruik voorgeprogrammeerde codes om de juiste invoerbeschrijving toe te kunnen passen;
%2 = Week (nummer)
%3 = Maand (number)
%4 = Maand (naam)
%5 = Beschrijving van de boekingsperiode
%6 = Factuurbeschrijving

De periodieke template code kan op twee manieren gebruikt worden:

  1. Voer de periodieke start- en einddatum in om de (template) interval tussen deze datums op te splitsen
  2. Voer alleen de periodieke startdatum in wanneer deze opgesplitst moet worden over het template interval voor het ingesteld aantal periodes – te beginnen op de startdatum.

persj3

Het resultaat: tijdens het boeken worden automatisch de ontbrekende boekingsregels aangemaakt om het bedrag te verdelen over de opbouwperiode, berekend op basis van het aantal dagen in de boekhoudperiode.

persj4

Klik hier voor meer informatie hoe u standaard NAV-templates kunt toepassen.

Geplaatst door:
Frank Groot Roessink